Фирма „ СИМКО 7 МК ” е частна фирма основана през1991 г.
от н.с. инж.химик Мими Колева и има всички необходими документи като:


1.Техническа спесификация № 01904-2000г. От Министерство на народното здраве за производство на Модулна система за пречистване, обеззаразяване и консервиране на питейна вода в два варианта за приложение в бита и промишлеността,
2. Удостоверение №01138-2000г, издадено от Министерство на финансите за работа с благородни метали, за осъществяване на своята дейност в областта на водопречистването.

Основните ни интереси са развити в следните направления:


1. Изследователска и развойна дейност в областта на екологичните, електрофизични технологии за пречистване и дезинфекция на вода;
2. Инженеринг на пречиствателни системи „Прорайм” разработени въз основа на собствен полезен модел № 1368 от 08.10.2007г.”Метод и апаратура за получаване на пречистена и биологично активна лечебна вода”;
3. Търговска дейност с пречиствателни модули- портативни, битови и промишлени.

До този момент „СИМКО 7 МК” ЕООД е изработила, монтирала и пуснала в експлоатация над двеста обекта в страната и чужбина.