Научни Публикации

Сребро в питейна вода
Основен документ за разработване на
Насоки на СЗО за качеството на питейната вода
Първоначално публикувано в Насоки за качеството на питейната вода, 2-ро изд. Том 2.
Здравни критерии и друга подкрепяща информация. Световна здравна организация, Женева, 1996г.
https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/silver.pdf

Токсикологичен профил за сребро
Агенция за регистър на токсичните вещества и заболявания
Служба за обществено здраве в САЩ
Декември 1990 г.
https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp146.pdf

Ефекти върху здравето, свързани с експозицията на сребро и сребърни съединения: преглед.
17 юни 2005 г.
https://academic.oup.com/annweh/article/49/7/575/148203

Фармакологичен и токсикологичен профил на среброто като антимикробно средство в медицински изделия.
24 август 2010 г.
https://www.hindawi.com/journals/aps/2010/910686/

Обобщение за формална токсичност към сребро
Декември 1992 г.
https://rais.ornl.gov/tox/profiles/silver_f_V1.html

Сребро и антибиотици, нови факти към стара история
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6163818/

Сребърни наночастици като потенциални антивирусни средства
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6264685/

Начин на антивирусно действие на сребърните наночастици срещу HIV-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2818642/

Ефикасност на медни и сребърни йони и намалени нива на свободен хлор при инактивиране на Legionella pneumophila.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC203221/