Кои сме ние

Фирма „Прорайм АК ” ЕООД е частна фирма основана през 2017 г.


Фирма Прорайм АК е стъпила на основите положени през далечната 1991г. от н.с. инж. химик Мими Колева основател на фирма СИМКО 7 МК.

Инженер Колева има редица патенти в областта на пречистване и активиране на питейни води.

Основните ни интереси за развитие са в следните направления:


1. Изследователска и развойна дейност в областта на екологичните, електрофизични технологии за пречистване и дезинфекция на вода;
2. Инженеринг на пречиствателни системи „Прорайм” разработени въз основа на собствен полезен модел № 1368 от 08.10.2007г.”Метод и апаратура за получаване на пречистена и биологично активна лечебна вода”;
3. Търговска дейност с пречиствателни модули- портативни, битови и промишлени. . 
4. Търговска дейност със Сребърна и Медна вода.